ทรัฟ&# 3648;ฟิล - ขายเ&# 3627;็ดทร& amp;#3633;ฟเฟ&#3 636;ล (Truffle) ราคา&# 3652;ม่แพ& amp;#3591; บจก.เ& #3627;็ดดี จำหน&# 3656;ายเห& amp;#3655;ดทร&#3 633;ฟเฟิ&a mp;#3621; (Truffle) เห็ด&# 3604;ี เราข&# 3634;ยทั้& amp;#3591;เห็&#3 604;ทรัฟ&a mp;#3648;ฟิล&#35 86;าวแล&am p;#3632;เห็&#360 4;ทรัฟ& ;#3648;ฟิล&#3604 ;ำ รวมถ&# 3638;งเห็& amp;#3604;ทรั&#3 615;เฟิล&a mp;#3651;นน้&#36 35;เกลื&am p;#3629; เห็ด Truffle พรีเ&# 3617;ียมเ& amp;#3585;รดน&#3 635;เข้า&a mp;#3592;ากป&#36 19;ะเทศ&am p;#3629;ิตา&#362 1;ี สินค&# 3657;ามีส& amp;#3656;งทุ&#3 585;วัน รับป&# 3619;ะกัน& amp;#3588;วาม&#3 626;ดใหม&a mp;#3656;เสม&#36 29; ราคา&# 3652;ม่แพ& amp;#3591; สนใจ&# 3605;ิดต่& amp;#3629;เรา&#3 604;่วน 080-056-0777 ภูวก&# 3619;