ทรัฟ&# 3648;ฟิล - เห็ด&# 3627;ูหนู& amp;#3586;าว หนึ่&# 3591;ในสุ& amp;#3604;ยอด&#3 618;าอาย&a mp;#3640;วัฒ&#36 09;ะของ&am p;#3592;ีน มีถิ&# 3656;นกำเ& amp;#3609;ิดอ&#3 618;ู่ที&a mp;#3656; เมือ&# 3591;จางโ& amp;#3592;วมณ&#3 601;ลฮกเ&a mp;#3585;ี้ย&#36 09; สรรพ&# 3588;ุณบำ& amp;#3619;ุงส&#3 617;อง ตับ ม้าม หัว ใจ ลำไส&# 3657; ทุกส&# 3656;วนขอ& amp;#3591;ร่า&#3 591;กาย เห็ด&# 3627;ูหนู& amp;#3586;าวร&#3 641;ปร่า&a mp;#3591;คล้&#36 34;ยแมง&am p;#3585;ระพ&#361 9;ุน